สมรสเท่าเทียม

สมรสเท่าเทียม

แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการยอมรับร่างกฎหมายสี่ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ สมรสเท่าเทียม ในวันที่ 15 มิถุนายน แต่ก็ยังมีอีกหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณาในกฎหมาย การต่อสู้ทางความคิดทางกฎหมายอีกมากมาย ส่วนผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติ ๔ ฉบับนั้น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่

สมรสเท่าเทียม ผ่านสภาประกอบด้วย

ร่างพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) สมรสเท่าเทียม การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…..) พ.ศ. …. หรือกฎหมายการแต่งงานที่เท่าเทียมกัน เสนอโดย นายธัญวัฒน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเก่า และคณะ ได้รับคะแนนเสียง 212 เสียง ไม่เห็นด้วย 180 คน งดออกเสียง 12 คน และงดออกเสียง 4 คน

ร่างพรบชีวิตคู่ . พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอในมติที่ประชุมสภา 222 เสียง เห็นด้วย 167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 1 ,ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม พ.ศ. ที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์, สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบหลักการด้วยคะแนนเสียง 251 ต่อ 124 โหวต, งดออกเสียง 30 ฉบับ และงดออกเสียง 2 เสียงเพื่อก้าวต่อไป ร่างพระราชบัญญัติการแต่งงานที่เท่าเทียมกัน

 

ส.ส. ยอมรับ สมรสเท่าเทียม

นายธัญวัฒน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกพรรคอนาคตไกล ที่เสนอร่าง บอกกับ BBC Thai ทาง Facebook Live เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ว่าจะผ่าน ขั้นตอนต้องผ่านการแก้ไขและผ่านอย่างน้อย สองขั้นตอนที่เหลือในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร หากร่างกฎหมายว่าด้วยการสมรสเท่าเทียม กันเสร็จ ก็ต้องออกมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการสมรสด้วย ซึ่งจะต้องต่อสู้กันในคณะกรรมการเพื่อดูว่าจะเสมอภาคกันจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นักการเมืองประมาณการว่าโดยหลักการแล้ว เมื่อพิจารณากฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว ก็ต้องมาเป็นกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. การสมรสเท่าเทียม กัน ที่อาจผ่านในรายละเอียดบางอย่าง พระราชบัญญัติหุ้นส่วนทางแพ่ง อาจต้องพิจารณาความสัมพันธ์แบบหลวม ๆ เช่นเดียวกับในฝรั่งเศสที่เรียกร้องให้ “หุ้นส่วนทางแพ่ง

” ส.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรยอมรับหลักการและเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแล้ว รัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจะอภิปรายในระดับคณะกรรมการต่อไป

 

สำหรับคณะกรรมการร่างพระราชบัญญัติจำนวน 25 คน ซึ่งที่ประชุมสภา มีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี 5 คน ประกอบด้วย ร.ท.ธนกฤต จิตรารีรัตน์, นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร, นาง ณัฐนันท์ อัศวเลิศศักดิ์, นาย. นิโรธ สุนทร เลขาธิการ กับ นาย แทนคุณ จิตร อิสสระ

สมรสเท่าเทียม ต้องผ่านด่านอะไรบ้าง

จุดตรวจที่ต้องผ่าน พ.ร.บ. ความเท่าเทียมในสมรสเท่าเทียม และ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน มีอะไรบ้าง?

แม้ว่าสภาผู้แทนราษฎรจะผ่านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระเดียว แต่ยังมีอีกหลายขั้นตอนก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการสมรสและพระราชบัญญัติการสมรสที่เท่าเทียมกันจะมีผลบังคับใช้ ข้อมูลจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (Ilaw) ระบุว่านอกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว มีอีกอย่างน้อยสี่ขั้นตอนในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ก่อน

ขั้นตอนที่ 1 การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ขั้นตอนที่ 2 การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา

ขั้นตอนที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ขั้นตอนที่ 4 ทูลเกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย

ขั้นตอนที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น